دومين جلسه ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتم برگزار شد

دومين جلسه ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتم برگزار شدفرماندار خاتم در ادامه گفت : در ايام تعطيلات نوروزي  هم ميهنان زيادي جهت بازديد از استانهاي جنوبي از مسير اين شهرستان عبور خواهند كرد و بعضاً در اين شهرستان اقامت و از اماكن تاريخي و جاذبه هاي طبيعي بازديد خواهند نمود لذا وظيفه ماست كه در جهت اقامت و پذيرايي از اين عزيزان برنامه ريزي نمائيم در جلسه قبلي تصميماتي گرفته شد و لذا عزيزان گزارشي از اقدامات ارائه نمايند تا در صورت وجود مشكلي پي گيري گردد و به نحو احسن برنامه ها انجام شود در ادامه كليه حاضرين در جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه كه پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

مقرر گرديد اداراتي كه ليست كشيك خود را تاكنون ارائه ننموده اند اقدام لازم معمول نمايند.

مقرر شد ميراث فرهنگي نسبت به تهيه و فروش بليط ورودي به سرچشمه به قيمت هر بليط 5000 ريال اقدام نمايد و مبلغ بدست آمده را صرف نظافت و ساماندهي سرچشمه نمايد .

مقرر شد اداره اوقاف علاوه بر نظافت مساجد بين راهي نظافت مساجد داخل شهر و روستاها را نيز انجام نمايد .

مقرر شد كليه ادارات نسبت به چك نمودن خودروهاي آن اداره اقدام و آمادگي كامل داشته باشند تا خداي ناكرده در صورت بروز حادثه اي  همكاري لازم معمول نمايند.

مقرر شد سازمان تبليغات نسبت به غبارروبي و نظافت مساجد اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد آقاي حسن خبري ضمن مكاتبه با جايگاههاي توزيع مواد سوختي تاكيد نمايد كه در ايام تعطيلات مشكلي در توزيع سوخت بخصوص بنزين و گازوئيل ايجاد نشود.

مقرر شد ادارات بازرگاني ، مجامع امور صنفي ، شبكه بهداشت و نيروي انتظامي به صورت گروهي از اصناف شهرستان بازديد نموده و گزارش بازديد را به فرمانداري ارسال نمايند.

مقرر شد شهرداري هاي هرات و مروست در تامين ايمني اماكن شهري ، تفريحگاهها ، استراحتگاههاي شهري اقدام لازم معمول نمايند و از عدم فرسودگي و نقص فني وسايل تفريحي كودكان و نوجوانان در پاركها اطمينان حاص نمايند.

مقرر شد ادارات ميراث فرهنگي ، شبكه بهداشت و درمان ،ترمينال مسافربري ،گزارش روزانه خود را به فرمانداري ارسال نمايند.

 

                                   روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم