شناسه : 334762

دومين جلسه ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتم برگزار شد


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه ستاد تسهيلات نوروزي ضمن تبريك پيشاپيش سال جديد تصريح كرد در سالي كه از طرف مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده بود الحمدا... اين شهرستان شاهد موفقيتهاي زيادي بود و انشاءا... به فرمايش معظم له اين حركت به سوي اصلاح مصرف در سالهاي آينده نيز ادامه داشته باشد امسال در اجراي اين فرمان شهرستان خاتم به لحاظ صرفه جويي در مصرف آرد مقام اول را در استان كسب نمود بدون اينكه هيچگونه مشكلي در تامين نان مردم بوجود بيايد در زمينه انتخابات شهرستان خاتم مقام برتر را در سطح استان كسب نمود در بحث ساماندهي امور جوانان اين شهرستان مقام اول را كسب نمود كه جا دارد از كليه عزيزان بخصوص كارشناسان محترم فرمانداري كه در اين زمينه تلاش نموده اند تقدير گردد.

فرماندار خاتم در ادامه گفت : در ايام تعطيلات نوروزي  هم ميهنان زيادي جهت بازديد از استانهاي جنوبي از مسير اين شهرستان عبور خواهند كرد و بعضاً در اين شهرستان اقامت و از اماكن تاريخي و جاذبه هاي طبيعي بازديد خواهند نمود لذا وظيفه ماست كه در جهت اقامت و پذيرايي از اين عزيزان برنامه ريزي نمائيم در جلسه قبلي تصميماتي گرفته شد و لذا عزيزان گزارشي از اقدامات ارائه نمايند تا در صورت وجود مشكلي پي گيري گردد و به نحو احسن برنامه ها انجام شود در ادامه كليه حاضرين در جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه كه پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

مقرر گرديد اداراتي كه ليست كشيك خود را تاكنون ارائه ننموده اند اقدام لازم معمول نمايند.

مقرر شد ميراث فرهنگي نسبت به تهيه و فروش بليط ورودي به سرچشمه به قيمت هر بليط 5000 ريال اقدام نمايد و مبلغ بدست آمده را صرف نظافت و ساماندهي سرچشمه نمايد .

مقرر شد اداره اوقاف علاوه بر نظافت مساجد بين راهي نظافت مساجد داخل شهر و روستاها را نيز انجام نمايد .

مقرر شد كليه ادارات نسبت به چك نمودن خودروهاي آن اداره اقدام و آمادگي كامل داشته باشند تا خداي ناكرده در صورت بروز حادثه اي  همكاري لازم معمول نمايند.

مقرر شد سازمان تبليغات نسبت به غبارروبي و نظافت مساجد اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد آقاي حسن خبري ضمن مكاتبه با جايگاههاي توزيع مواد سوختي تاكيد نمايد كه در ايام تعطيلات مشكلي در توزيع سوخت بخصوص بنزين و گازوئيل ايجاد نشود.

مقرر شد ادارات بازرگاني ، مجامع امور صنفي ، شبكه بهداشت و نيروي انتظامي به صورت گروهي از اصناف شهرستان بازديد نموده و گزارش بازديد را به فرمانداري ارسال نمايند.

مقرر شد شهرداري هاي هرات و مروست در تامين ايمني اماكن شهري ، تفريحگاهها ، استراحتگاههاي شهري اقدام لازم معمول نمايند و از عدم فرسودگي و نقص فني وسايل تفريحي كودكان و نوجوانان در پاركها اطمينان حاص نمايند.

مقرر شد ادارات ميراث فرهنگي ، شبكه بهداشت و درمان ،ترمينال مسافربري ،گزارش روزانه خود را به فرمانداري ارسال نمايند.

 

                                   روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :