دومين جشن شكرگزاري برداشت انگور در مروست برگزار شد .

دومين جشن شكرگزاري برداشت انگور در مروست برگزار شد .فرماندار در ادامه افزود كيفيت انگور توليدي بخش مروست به لحاظ شرايط مناسب آب و هوايي و تجربه چندين ساله كشاورزان اين منطقه بسيار مطلوب است اما متاسفانه به لحاظ اينكه قيمت ثابتي در بازار نداشته كشاورزان منطقه با ضرور و زيان نيز مواجه مي گردند لذا اينجانب از جناب مهندس ابرقويي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان مي خواهم در صورت امكان در مورد نرخ واقعي و تضميني انگور و ايجاد مركز عرضه مستقيم انگور مروست در سطح استان برنامه ريزي نمايد تا انشاءا... اين محصول مهم و استراتژيك با مشكل عدم ثبات و فروش مواجه نگردند .

امامي در ادامه گزارشي از اهم اقدامات انجام شده طي دو سال مسئوليت خوددر شهرستان ارائه و تصريح كرد الحمدا... طي دو سال گذشته اقدامات بسيار خوبي در بخش مروست در زمينه هاي مختلف انجام شده از جمله ساخت چند مدرسه ، سالن ورزشي ، پروژه راه مروست - ابركوه و مجوز دو حلقه چاه كشاورزي كرخنگان ، چنارناز و ... و پروژه هاي ديگر كه در دست اقدام مي باشد كه انشاءا... با بهره برداري از اين پروژه ها شاهد تحولي بزرگ در اين بخش باشيم .

فرماندار خاتم در پايان از عنايت ويژه استاندار محترم ، معاونين ايشان و رياست سازمان جهاد كشاورزي و اعضاي ستاد مردمي جشن انگور ، شوراي اسلامي شهر و ادارات و نهادهايي كه در جهت برگزاري اين جشن مساعدت نمودند تقدير و تشكر نمودند.

در پايان مراسم نيز به چند نفر از كشاورزان نمونه در زمينه برداشت انگور جوايزي اهداء گرديد.

 


روابط عمومي فرمانداري خاتم