دوره آ موزشي طرح توانمندسازي دختران روستايي در روستاها ي شهرستان خاتم برگزار مي گردد

دوره آ موزشي طرح توانمندسازي دختران روستايي در روستاها ي شهرستان خاتم برگزار مي گرددبه گزارش  روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم اين طرح قرار است از امروز چهارشنبه30/6/90 در 9 روستاي (چاهك ، هاشم آباد چاهك ، خوانسار ، حسن آباد خوانسار ، فتح آباد ، چاكري ، مباركه ، تركان ، هرابرجان ) برگزار شود .

آقاي عطائي-  سر پرست فرماندار ي افزود : اين طرح درقالب موضوعات آموزشي  (احكام ، بهداشت و تعذيه ،مهارت هاي زندگي (مسائل خانوادگي) به منظور ارتقاي توانايي و استعداد هاي دختران روستايي در ابعاد مختلف آموزشي ، فرهنگي ، اجتماعي  با عنوان دختران ريحانه بهشتي  كه  رده هاي سني 15 تا 28 سال را دربرمي گيرد در سطح شهرستان خاتم بر گزار مي گردد.

آقاي عطائي اظهار اميداوري نمودند كه بر گزاري اين طرح بتواند باعث بالا رفتن سطح آگاهي دختران روستايي و همچنين توانمند سازي آنان در زمينه هاي مختلف شود .

اين طرح كه از طرف كميته امور بانوان فرمانداري برگزار مي گردد در اجراي آن دانشگاه علوم پزشكي (شبكه بهداشت و درمان) مؤسسه طلوع اميد و حوزه علميه خواهران شهرستان همكاري خواهند داشت .