شناسه : 346272
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

دوره آموزشی اعضای هیات اجرائی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رساتی جلسه آموزشی اعضاء هیات اجرائی انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست با مربیگری جواد میربهبودی کارشناس آموزشی ستاد انتخابات برگزار گردید. لازم بذکراست : این دومین جلسه آموزشی طبق برنامه زمانبندی که توسط نجمه ابولی پور مسئول کمیته آموزش انجام شده است پیش ازاین جلسه آموزشی دیگری درهمین راستا و با اعضای هیات اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا و ریاست جمهوری برگزارخواهد شد.  
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رساتی جلسه آموزشی اعضاء هیات اجرائی انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست با مربیگری جواد میربهبودی کارشناس آموزشی ستاد انتخابات برگزار گردید.

لازم بذکراست : این دومین جلسه آموزشی طبق برنامه زمانبندی که توسط نجمه ابولی پور مسئول کمیته آموزش انجام شده است پیش ازاین جلسه آموزشی دیگری درهمین راستا و با اعضای هیات اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا و ریاست جمهوری برگزارخواهد شد.

 

آدرس کوتاه :