شناسه : 341972
به همت ستاد هدفمند كردن يارانه هاي فرمانداري خاتم برگزار شد

دوره آموزشي هدفمند كردن يارانه ها


فرماندار در ابتداي اين دوره طي سخناني گفت : قانون هدفمند كردن يارانه ها فرصت بسيار مناسبي است براي جراحي و اصلاح اقتصاد بيمار مملكت و قطعاً تاثيرات مثبت و انقلابي خود را در بهبود كيفيت و سطح زندگي مردم به خصوص اقشار نيازمند و گروههاي پايين جامعه از همان ابتداي اجرا خواهد گذاشت .
به همت ستاد هدفمند كردن يارانه هاي فرمانداري خاتم برگزار شد

رئيس ستاد هدفمند كردن يارانه ها از مديران ادارات شهرستان و كارشناسان ادارات كه در اين دوره شركت كرده بودند خواست با دقت به مباحثي كه مطرح مي شود توجه و سوالات و ابهامات خود را تا حد امكان برطرف كنند تا انشاءا... با جديت ، توان و آمادگي كامل بتوانند به عنوان بازوان اجرايي دولت خدمتگزار به اجراي قانون خدمت كنند.

در ادامه مباحث آموزشي مربوطه توسط كارشناسان اعزامي از معاونت برنامه ريزي استانداري ارائه و به سوالات حاضرين پاسخ داده شد .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :