شناسه : 22618098

دوازدهم بهمن ماه، طلیعه فجر و آغاز انفجار نور در گستره ذهن های بیدار و جان های آگاه آزادگان سراسر عالم بود


فرا رسیدن دوازدهم بهمن ماه، سال روز درخشیدن نخستین طلعت فجر پیروزی انقلاب مردم مسلمان ایران بر ظلمت طاغوت، روز استقبال تاریخی امت باایمان و انقلابی ایران اسلامی از امام شهیدان رحمه الله ، بر ملت آگاه و بابصیرت ایران، خجسته باد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم

فرا رسیدن دوازدهم بهمن ماه، سال روز درخشیدن نخستین طلعت فجر پیروزی انقلاب مردم مسلمان ایران بر ظلمت طاغوت، روز استقبال تاریخی امت باایمان و انقلابی ایران اسلامی از امام شهیدان رحمه الله ، بر ملت آگاه و بابصیرت ایران، خجسته باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتمآدرس کوتاه :