دوازدهم بهمن ماه، طلیعه فجر و آغاز انفجار نور در گستره ذهن های بیدار و جان های آگاه آزادگان سراسر عالم بود

دوازدهم بهمن ماه، طلیعه فجر و آغاز انفجار نور در گستره ذهن های بیدار و جان های آگاه آزادگان سراسر عالم بودفرا رسیدن دوازدهم بهمن ماه، سال روز درخشیدن نخستین طلعت فجر پیروزی انقلاب مردم مسلمان ایران بر ظلمت طاغوت، روز استقبال تاریخی امت باایمان و انقلابی ایران اسلامی از امام شهیدان رحمه الله ، بر ملت آگاه و بابصیرت ایران، خجسته باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم