شناسه : 334982

دوازدهمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم به رياست فرماندار برگزار شد .


در اين جلسه فرماندار خاتم ضمن عرض سلام و خير مقدم به امام جمعه هرات و نيز اعضاء ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان نقش ادارات و فعاليتهاي آنها را در برنامه هاي اوقات فراغت ارزشمند و مثبت ارزيابي كردند و از تلاشهاي مجموعه ادارات و حوزه مشاوران جوان آقاي تاج آبادي تشكر ، و حاصل و نتيجه اين تلاشها را كسب مقام برتر استاني در ساماندهي امور جوانان در بحث هاي درصد تحقق مصوبات اوقات فراغت ، ثبت اطلاعات ، تحقق مصوبات هفته جوان ، ازدواج ، برگزاري جلسات ، همكاري فرمانداري با دبيرخانه استان و ارسال گزارش را مي توان برشمرد كه منجر به كسب امتياز 98 از 100 امتياز در بين شهرستانهاي استان شد . در ادامه فرماندار بر ارتقاء سطح كيفي عملكرد و فعاليتها در شهرستان و حفظ رتبه و مقام استاني تأكيد كردند.   حجه الاسلام فاطمي بصير نيز نقش ادارات را در برنامه هاي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ارزشمند دانستند و افزودند در بين ادارات فعاليتها و برنامه هاي موازي كارانه اي در حال انجام است كه ما بايد با تجربه ، درايت و همت خود در حوزه كاري اين موازي كاريهاي بين دستگاهي را از بين ببريم و طرحي پياده كنيم يا مكاني فراهم كنيم كه هنر جو جذب شود نهادها با هم منسجم شوند و با هم همكاري داشته باشند تا بتوانيم كلاسهاي آبرو مندي را براي همه سنين برگزار كنيم .     در ادامه آقاي تاج آبادي مشاور جوان فرمانداري خاتم به ارائه گزارش ارسالي از ادارات عضو ستاد ساماندهي در موضوع اوقات فراغت در سال 88 پرداختند و بر جذب مخاطب در حوزه جوانان علي الخصوص برادران ، تجهيز و فضاسازي و تنوع دركلاسهاي اوقات فراغت ، در اختيار گذاشتن خط ADSL به كاربران و كارشناسان ادارات جهت ثبت اطلاعات بموقع اوقات فراغت در سامانه تأكيد كردند .   در بخش دوم جلسه موضوعاتي از قبيل جلوگيري از موازي كاري ، جذب جوانان و نوجوانان ،ارتقاي كيفيت برنامه ها و ساماندهي و بازدهي بالا در كار، رفع اشكالات و دسترسي آسان به سامانه ،امتياز بندي و استفاده از سرفصل ها و شاخصه هاي معين ،سرويس دهي هنر جويان در سطح شهر ،به كار گيري مربيان مجرب دركلاس ها ،اولويت در كارهاي قرآني و فرهنگي ، آشنايي خانواده ها و معلمين در موضوعات قرآني به صورت دوره اي و آموزش آن ها ، تنوع رشته هاي ورزشي ، برگزاري اردوهاي سياحتي-زيارتي ، دنبال كردن كارهاي ريشه اي و استمرار در آن ها ، هماهنگي ،همدلي و وحدت در بين دستگاه ها ،ايجاد چند مركز به عنوان پايگاه طرح غني سازي اوقات فراغت ،برنامه ريزي در رشته هاي مورد نياز ،آموزش مربي در زمينه هاي سلامت ،تغذيه حوادث و كمك هاي اوليه بسته هاي آموزشي فراغت به بحث و گفتگو گذاشته شد كه در پايان مصوباتي به شرح ذيل به تصويب رسيد .     مصوبات : ادارات و دستگاه هاي متولي طرح اوقات فراغت جهت حذف برنامه ها و رشته هاي مشترك در سطح شهرستان موظف به اعلام برنامه ها در حوزه فعاليت هاي اداره مربوطه خود مي باشند و در صورت وجود متقاضي در رشته هاي ديگر به ادارات مربوطه معرفي گردند . مقرر گرديد اداره تبليغات اسلامي از بين مربيان قرآن خود در حد نياز انتخاب و با دعوت يك استاد مجرب از استان و ياخارج استان جهت آموزش و معرفي در كلاس هاي طرح اوقات فراغت و مدارس بكارگيري شوند . مقرر گرديد اداره تبليغات اسلامي با همكاري مديريت آموزش و پرورش خاتم جهت آموزش معلمين قرآن به صورت مستمر اقدامات لازم را انجام دهند . مقرر گرديد حوزه مشاوران جوان و دبير ستاد جهت بررسي اشكالات و ثبت اطلاعات سامانه يك كارگاه آموزشي در فرمانداري جهت كاربران و كارشناسان طرح اوقات فراغت ادارات برگزار كند. ادارات و دستگاه هاي شهرستان موظفند درمراحل اجرا و پايان برنامه ها و فعاليت هاي حوزه جوانان گزارش به همراه مستندات فعاليت(عكس و پوستر و فيلم) به دبيرخانه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان ارسال نمايند . روابط عمومي فرمانداري خاتم گزارش تصويري دوازدهمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان با حضور فرماندار

در اين جلسه فرماندار خاتم ضمن عرض سلام و خير مقدم به امام جمعه هرات و نيز اعضاء ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان نقش ادارات و فعاليتهاي آنها را در برنامه هاي اوقات فراغت ارزشمند و مثبت ارزيابي كردند و از تلاشهاي مجموعه ادارات و حوزه مشاوران جوان آقاي تاج آبادي تشكر ، و حاصل و نتيجه اين تلاشها را كسب مقام برتر استاني در ساماندهي امور جوانان در بحث هاي درصد تحقق مصوبات اوقات فراغت ، ثبت اطلاعات ، تحقق مصوبات هفته جوان ، ازدواج ، برگزاري جلسات ، همكاري فرمانداري با دبيرخانه استان و ارسال گزارش را مي توان برشمرد كه منجر به كسب امتياز 98 از 100 امتياز در بين شهرستانهاي استان شد . در ادامه فرماندار بر ارتقاء سطح كيفي عملكرد و فعاليتها در شهرستان و حفظ رتبه و مقام استاني تأكيد كردند.

 

حجه الاسلام فاطمي بصير نيز نقش ادارات را در برنامه هاي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ارزشمند دانستند و افزودند در بين ادارات فعاليتها و برنامه هاي موازي كارانه اي در حال انجام است كه ما بايد با تجربه ، درايت و همت خود در حوزه كاري اين موازي كاريهاي بين دستگاهي را از بين ببريم و طرحي پياده كنيم يا مكاني فراهم كنيم كه هنر جو جذب شود نهادها با هم منسجم شوند و با هم همكاري داشته باشند تا بتوانيم كلاسهاي آبرو مندي را براي همه سنين برگزار كنيم .   

در ادامه آقاي تاج آبادي مشاور جوان فرمانداري خاتم به ارائه گزارش ارسالي از ادارات عضو ستاد ساماندهي در موضوع اوقات فراغت در سال 88 پرداختند و بر جذب مخاطب در حوزه جوانان علي الخصوص برادران ، تجهيز و فضاسازي و تنوع دركلاسهاي اوقات فراغت ، در اختيار گذاشتن خط ADSL به كاربران و كارشناسان ادارات جهت ثبت اطلاعات بموقع اوقات فراغت در سامانه تأكيد كردند .

 

در بخش دوم جلسه موضوعاتي از قبيل جلوگيري از موازي كاري ، جذب جوانان و نوجوانان ،ارتقاي كيفيت برنامه ها و ساماندهي و بازدهي بالا در كار، رفع اشكالات و دسترسي آسان به سامانه ،امتياز بندي و استفاده از سرفصل ها و شاخصه هاي معين ،سرويس دهي هنر جويان در سطح شهر ،به كار گيري مربيان مجرب دركلاس ها ،اولويت در كارهاي قرآني و فرهنگي ، آشنايي خانواده ها و معلمين در موضوعات قرآني به صورت دوره اي و آموزش آن ها ، تنوع رشته هاي ورزشي ، برگزاري اردوهاي سياحتي-زيارتي ، دنبال كردن كارهاي ريشه اي و استمرار در آن ها ، هماهنگي ،همدلي و وحدت در بين دستگاه ها ،ايجاد چند مركز به عنوان پايگاه طرح غني سازي اوقات فراغت ،برنامه ريزي در رشته هاي مورد نياز ،آموزش مربي در زمينه هاي سلامت ،تغذيه حوادث و كمك هاي اوليه بسته هاي آموزشي فراغت به بحث و گفتگو گذاشته شد كه در پايان مصوباتي به شرح ذيل به تصويب رسيد .

 

 مصوبات :

ادارات و دستگاه هاي متولي طرح اوقات فراغت جهت حذف برنامه ها و رشته هاي مشترك در سطح شهرستان موظف به اعلام برنامه ها در حوزه فعاليت هاي اداره مربوطه خود مي باشند و در صورت وجود متقاضي در رشته هاي ديگر به ادارات مربوطه معرفي گردند .

مقرر گرديد اداره تبليغات اسلامي از بين مربيان قرآن خود در حد نياز انتخاب و با دعوت يك استاد مجرب از استان و ياخارج استان جهت آموزش و معرفي در كلاس هاي طرح اوقات فراغت و مدارس بكارگيري شوند .

مقرر گرديد اداره تبليغات اسلامي با همكاري مديريت آموزش و پرورش خاتم جهت آموزش معلمين قرآن به صورت مستمر اقدامات لازم را انجام دهند .

مقرر گرديد حوزه مشاوران جوان و دبير ستاد جهت بررسي اشكالات و ثبت اطلاعات سامانه يك كارگاه آموزشي در فرمانداري جهت كاربران و كارشناسان طرح اوقات فراغت ادارات برگزار كند.

ادارات و دستگاه هاي شهرستان موظفند درمراحل اجرا و پايان برنامه ها و فعاليت هاي حوزه جوانان گزارش به همراه مستندات فعاليت(عكس و پوستر و فيلم) به دبيرخانه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان ارسال نمايند .

آدرس کوتاه :