شناسه : 146864446

دهیاران با اعتماد سازی درسطح روستاها شورای زکات روستا راتشکیل دهند


دومین جلسه شورای زکات شهرستان خاتم به ریاست معاون سیاسی امنیتی فرماندار،امام جمعه و معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امدادامام خمینی(ره)استان وسایر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزارگردید.

میربهبودی معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرماندار در این رابطه فرهنگ سازی و ترویج فریضه الهی زکات رامهم برشمرد؛وازاعضاخواست نسبت به جمع آوری آن بخصوص درفصل جمع آوری گندم وجواهتمام داشته باشند.

وی تصریح کرد:کمیته امداد به جای متصدی باید متولی باشد واین کار مهم را نظام مند نماید.

میربهبودی درادامه افزود: باید شورای زکات در روستاها باهمکاری شوراها ودهیاران تشکیل شود ودهیاران با اعتمادسازی درسطح روستاها درجمع آوری زکات ازمتمکنین وخیرین روستا  تلاش کنند  وباهمکاری امدادگران کمیته امداد به خانواده های فقیر وبی بضاعت روستا  کمک نمایند ومشکلات آنان را برطرف کنند.

مشعل چی معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امدادامام خمینی استان بیان کرد:پرداخت زکات یکی از موضوعات مهمی است که در کمیته امداد امام خمینی (ره) دنبال میشود.

مشعل چی بااشاره به اهمیت زکات افزود: ازابتدای سال جاری تاکنون ۸ میلیارد تومان زکات دراستان جمع آوری شده که ۴۰درصد آن درطرح های عام المنفعه و۶۰درصد آن دررسیدگی به مردم هزینه میشود.


آدرس کوتاه :