دهه فجر اوج حماسه مردم غيور ايران و شكست ظلم و استكبار است

دهه فجر اوج حماسه مردم غيور ايران و شكست ظلم و استكبار است


فرماندار خاتم در جلسه برنامه ريزي ستاد دهه فجر :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، فرماندار در ادامه افزود ما امروز هرچه داريم و برآن مي باليم به بركت خون شهيداني است كه براي پيروزي انقلاب ،  قبل و بعد از انقلاب خون و جان خود را نثار نمودندلذا شهيدان انقلاب دين بزرگي درحق ما دارند و ما بايد با كار وتلاش بيشتر و خدمت به مردم اين دين را ادا نمائيم مردمي كه در حماسه هاي مختلف همراه و پشتيبان نظام بوده و توطئه هاي دشمنان را خنثي نموده اند و امروز در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و بزرگترين طرح تحول اقتصادي با دولت نهايت همكاري را داشته و عليرغم تبليغات سوء دشمنان الحمد ا... اين طرح به خوبي در حال اجرا است لذا شما مسئولين بايد قدر اين نظام و اين مردم را دانسته و از هيچ كوششي در خدمت به آنها فروگذار نكنيد .

وي اطلاع رساني و ارائه خدمات نظام بخصوص خدمات دولت در چند سال گذشته را به جوانان ضروري دانسته و اظهار داشت بايد حماسه هاي دوران انقلاب و جنگ تحميلي را به جوانان كه آينده سازان اين نظام ميباشند انتقال داد و اين فرهنگ را براي هميشه در اين ملت پروراند.

لازم به ذكر است در ادامه اين جلسه كليه اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را ارائه و بعداز آن كميته هاي مختلف با مسئوليت ادارات ذيربط تشكيل و مقرر شد كليه كميته ها ضمن تشكيل جلسه با ادارات زير مجموعه نظرات و برنامه هاي خود را حداكثر ظرف مدت يك هفته به فرمانداري ارسال ، تا در جلسه بعدي برنامه هاي اين ستاد اعلام گردد ضمنا مقرر شد هر اداره از پنج خانواده شهيد در طول دهه فجر بازديد نموده و اداره ارشاد نيز جشن بزرگي را به اين مناسبت در شهرهاي هرات و مروست و مراكز چهار دهستان شهرستان اجرا نمايد .