شناسه : 22617252

دهه فجر، پاداش زیبای ولایت پذیری و آزادگی خواهی است


از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران / اندیشه باور شد، در امتداد باران بر صخره‏ های همّت جوشیده خون غیرت / بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد / بر پهندشت باور، خالی است جای یاران . . . فرارسیدن ایام فرخنده دهه ی مبارک فجر، دهه ی پیروزی، دهه ی رسیدن به اوج بلندی وقدرت، دهه ی نجات از ظلمت واستثمار برعاشقان ولایت و ولایتمداری مبارک باد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم   .

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران / اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏ های همّت جوشیده خون غیرت / بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد / بر پهندشت باور، خالی است جای یاران . . .

فرارسیدن ایام فرخنده دهه ی مبارک فجر، دهه ی پیروزی، دهه ی رسیدن به اوج بلندی وقدرت، دهه ی نجات از ظلمت واستثمار برعاشقان ولایت و ولایتمداری مبارک باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم

 

.آدرس کوتاه :