دهها پروژه دردهه مبارک فجردر شهرستان خاتم به بهره برداری خواهد رسید

دهها پروژه دردهه مبارک فجردر شهرستان خاتم به بهره برداری خواهد رسید


بمناسبت ایام ا ...دهه مبارک فجر

"محمد علی شاه حسینی"فرماندار درگفت و گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم ،با بیان اینکه پروژههای دهه مبارک فجر در زمینه عمران روستائی ، شهری ،آب و فاضلاب ،گاز،برق ، راه ،آموزش و پروژه های جهادکشاورزی را شامل می شود افزود:از جمله این پروژه ها را می توان شروع کار گازرسانی به شهرهای هرات و مروست با عتباری بالغ بر20میلیارد ریال نام برد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد :درزمینه پروژه های مربوط به جهاد کشاورزی تاکنون دراین بخش نزدیک به 210میلیارد ریال تسهیلات 7درصد پرداخت گردیده است .