شناسه : 22802925

دفتر ستاد مردمی گرامیداشت دهه فجر افتتاح شد


همزمان با دهه مبارک فجر دفتر ستاد مردمی گرامیداشت دهه فجر، جنب حوزه امام علی ( ع ) شهر هرات افتتاح شد.

همزمان با آغازین روز از دهه مبارک فجر و در راستای هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های دهه فجر دفتر ستاد مردمی گرامیداشت این دهه جنب حوزه مقاومت امام علی ( ع )  افتتاح شد. 


آدرس کوتاه :