دفتر بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان خاتم افتتاح شد

دفتر بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان خاتم افتتاح شد


به منظور ارائه خدمات به کشاورزان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم شرکت پالیز سبززاران خاتم طی عقد قراردادی با دفتر راهبردی ناحیه خاتم و بسیج مهندسین آماده ارائه خدمات مشاوره ای در امر کشاورزی به صورت رایگان به کشاورزان شهرستان می باشد . در ضمن این شرکت در صدد است کلیه کشاورزان شهرستان را به عضویت بسیج در آورد .