دعاي روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

دعاي روز پانزدهم ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحيم

«اللهمّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الخاشِعين واشْرَحْ فيهِ صَدْري بإنابَةِ المُخْبتينَ بأمانِكَ يا أمانَ الخائِفين.»

« خدايا در اين روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصيب من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس را به من عطا فرما، به حق امان بخشي خود اي ايمني دل‌هاي ترسان . »