شناسه : 342492

دستگيري قاچاقچيان هوبره در منطقه قره تپه هرات


با تلاش مامورين محيط زيست شهرستان خاتم پس از 3شبانه روز كمين و كنترل منطقه در نهايت 13 مهرماه جاري قاچاقچي هوبره در منطقه قره تپه هرات دستگير شد.

حيدري رئيس اداره محيط زيست شهرستان گفت: از نامبرده كه اهل استان بوشهر است 15 تله زنده گیری و دو قطعه هوبره و ساير ادوات تله‌گذاري كشف و ضبط شد.

حيدري گفت: اين شخص پس از دستگيري تحويل مقامات قضايي شد و پس از بازجويي اوليه بنا به دستور مقام قضايي روانه زندان شد. وي اعلام داشت“ هوبره يكي از پرندگان حائز اهميت ملي و بين‌المللي است كه سازمان محيط زيست اين گونه را به عنوان يك گونه حمايت شده مورد حفاظت قرار مي‌دهد و اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت و محيط زيست (iucn )هوبره را به عنوان يك گونه آسيب پذير در فهرست سرخ ( REDLIST)خود به ثبت رسانده است.

حيدري اعلام داشت: متاسفانه افرادي سودجو عمدتا از استان‌هاي جنوبي كشور بعضا با همدستي افراد محلي اقدام به تله گذاري و زنده گيري و قاچاق اين سرمايه ارزشمند ملي به كشورهاي شيخ نشين عربي حوزه خليج فارس مي‌نمايند.

رئيس محيط زيست خاتم گفت: به استناد اصل 50 قانون اساسي كشورمان حفاظت از محيط زيست وظيفه اي عمومي تلقي مي‌شود لذا نقش مردم و بخصوص جوامع محلي و همكاري مردم با محيط زيست در راستاي حفاظت پايدار محيط و تنوع زيستي و ارزشمند كشور عزيزمان ايران نقشي موثر و كليدي مي‌باشد.

وي در پايان اعلام داشت: از فرمانداري، دادگستري شهرستان، نيروي انتظامي و اداره اطلاعات شهرستان كه در پيگيري پرونده‌هاي تخلفات صيد و شكار غيرمجاز نهايت همكاري را داشته‌اند و ما را در انجام وظيفه مقدس و خطير حفاظت از تنوع زيستي شهرستان و نيل به اهداف عاليه سازمان ياري نموده‌اند، تشكر مي‌كنم.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري دستگيري قاچاقچي هوبره در منطقه قره تپه هرات

آدرس کوتاه :