دستور قاطع وزير مسكن و شهرسازي مبني بر واگذاري اراضي شهرك صفائيه هرات

دستور قاطع وزير مسكن و شهرسازي مبني بر واگذاري اراضي شهرك صفائيه هرات


با پيگيري فرماندار خاتم صادر شد

وي افزود: با توجه به عدم واگذاري اين اراضي ، موضوع در جلسه شنبه مورخ 31/2/90 مجددا مطرح گرديد كه وزير محترم در ارتباط با واگذاري و حل مشكل مهلت ده روزه تعيين و دستور قاطع صادر فرموند كه در همين راستا امروز قرعه كشي واگذاري در اين اراضي كه بسياري از متقاضيان آن درگذشته اند و حتي يك نفر از آن عزيزان كه جانباز شيميايي بوده است به شهادت رسيده است در مسجد بنياد انجام گرفت.

امامي ميبدي در پايان گفت: بسيار خوشحالم كه يك مشكل 22 ساله كه 273 خانواده درگير آن بودند امروز حل مي شود و در اين زمينه لازم است از مقام عالي وزرات مسكن و شهرسازي جناب آقاي مهندس نيكزاد و استاندار محبوبمان كه در اين زمينه  عنايت و تاكيد ويژه داشتند تشكر كنم و اميدوارم در زمينه واگذاري قطعي و انتقال اسناد نيز سريعا برنامه ريزي و اقدام لازم صورت گيرد.