دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ایران درجامعه چشمگیر است

دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ایران درجامعه چشمگیر است


فرماندار شهرستان خاتم :

"محمد علی شاه حسینی" فرماندار درگفت و گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم  ضمن تبریک سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی دستاوردها و خدمات دولت درنظام اسلامی بویژه در شهرستان خاتم را تبیین کرد.

وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دربخش های مختلف ازجمله درحوزه علم و دانش ،دانشگاه ها ، سدسازی ،حوزه شهری ،سلامت و خدمات چشم گیر بوده است.

فرماندارخاتم  پروژه گازرسانی خاتم را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت:با پیگیری که صورت گرفته 70درصد کارگازرسانی به شهر هرات و عملیات انتقال گاز به شهر مروست انجام شده است و 6میلیارد تومان شبکه انتقال گاز به مروست بوده که 5/2میلیارد تومان هزینه شبکه داخلی شهرمروست درحال انجام است و انشاء ا... کمتر از یکسال گازرسانی به  شهر مروست و ادامه کار گازرسانی به شهر هرات انجام خواهدشد.

شاه حسینی در ادامه گفت: دربحث مسکن مهر بیش از 200واحد مسکن مهر ساخته شده است و فاز اول آن نزدیک به 46واحد تحویل و فاز دوم در شهرهای هرات و مروست بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این مقام مسئول همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته دربخش کشاورزی داشت و افزود: شهرستان خاتم پتانسیل تبدیل به قطب تولید محصولات کشاورزی در کشور را دارد و به منظور اشتغالزائی و توسعه پایدار دراین شهرستان سرمایه گذاری درتولید محصولات گلخانه ای توسط بهره برداران و تولید کنندگان ضروری است.

وی اعلام کرد: تسهیلات ویژه ارزان قیمت به منظور اشتغال و توسعه پایدار و حمایت  از سرمایه گذاران دربخش کشاورزی پرداخت می شود.

فرماندار خاتم، کشاورزی و توسعه محصولات گلخانه ای را بهترین راه برای رسیدن به اقتصاد پویا دراین شهرستان دانست و گفت: درسال گذشته 3مجتمع گلخانه ای  با ظرفیت 360واحد  به تصویب رساندیم که  با استفاده بهینه از آنها می توان به توسعه پایدار دربخش کشاورزی دست یافت.

وی بهره وری از فناوری نو ، جهت گیری کشاورزان به سمت محصولات باغی و گلخانه ای و افزایش تسهیلات صنایع  تبدیلی و تکمیلی از برنامه های ضروری درشهرستان خاتم دانست.

فرماندار خاتم با اشاره به اختصاص 210میلیارد ریال با تسهیلات 7درصد به توسعه بخش کشاورزی این شهرستان افزود:امروز شهرستان خاتم با دراختیار داشتن مقامهای نخست تولید محصولات انگور،پسته ،گندم ،ذرت  ،زرد آلو و غیره از ظرفیتهای خوبی برای سرمایه گذاری دربخش های مختلف را دارا است.