در هر سه روز، در شهرستان خاتم شش نفر متولد و یک نفر فوت می شود

در هر سه روز، در شهرستان خاتم شش نفر متولد و یک نفر فوت می شودجلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان خاتم با حضور فرماندار و سایر اعضاء در محل اداره ثبت احوال این شهرستان تشکیل شد.

ابتدا حسین تیموری، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان خاتم نسبت به ارائه گزارشی در خصوص شاخص های جمعیتی شهرستان اقدام و سپس به بیان نحوه هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی ها جهت توسعه فضای اداری و ساخت مهمانسرا این اداره پرداخت.

سپس سایر اعضاء به بیان نحوه همکاری و گزارش فعالیت های خود در این حوزه پرداخته و در پایان زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن اظهار رضایت از کاهش سوانح و حوادث منجر به فوت در شهرستان، یادآور شد خوشبختانه هم نرخ رشد جمعیت و هم نرخ رشد ازدواج در خاتم بالاتر از سایر نقاط استان بوده و کمترین درصد طلاق نیز مربوط به شهرستان خاتم است.