در مصاحبه با سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر استان یزد اعلام شد .

در مصاحبه با سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر استان یزد اعلام شد .روستائیان و عشایر خود را بیمه اجتماعی کنند .

سرپرست  صندوق بیمه اجتماعي روستاييان و عشاير استان  یزد با بیان اینکه  فرصتی  برای روستاییان و عشایر ایجاد شده که خود را بیمه اجتماعی کنند افزود: جوانان بیکار و جویای کار می توانند درزمان بیکاری خود با پرداخت بیمه عشایری و روستائی از خدمات این بیمه برخودار و پس از شاغل شدن می توانند از شرایط نقل و انتقال و از سابقه بیمه خودبهره مند شوند

"سید احسان مرتضوی" در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم با اشاره به  اصل 29 قانون اساسی تصریح کرد: اصل 29قانون اساسی اشاره به این دارد برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیر بیمه ای حقی است همگانی و دولت مكلف است، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکتهای عمومی، خدمات و حمایتهای مالی را برای یکایک افراد تامین نماید.

به گفته وی، در جوامع امروزی یکی از دغدغه های اساسی دولت، تامین امنیت اقتصادی خانواده در مقابل حوادث و اتفاقاتی است که آنها را در کسب درآمد برای تامین معیشت با مشکل مواجه می کند، به گونه ای که ایجاد امنیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف مهم سر لوحه برنامه سیاستگذاران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در روستاها عوامل و منابع ارزشمند انسانی، طبیعی و اقتصادی وجود دارد که در تامین نیازهای اساسی جامعه نقش بسزا و حیاتی دارد و نقش و اهمیت فراورده ها و تولیدات روستایی در رفع نیازهای روزافزون جامعه و ایجاد امنیت و استقلال غذایی کشور مورد توجه تمام دولتمردان است.

 

وی تصریح کرد: اسقرار نظام تامین اجتماعی به عنوان مهمترین ابزار زمینه ساز توسعه در مناطق روستایی و عشایری می تواند به فعالسازی سایر عامل های توسعه کمک نموده و ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی و همچنین سطح زندگی این قشر مولد و تولید کننده را موجب شود.

مرتضوی افزود: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به عنوان یکی از نهادهای بیمه ای مرتبط با وزارت رفاه و تامین اجتماعی عملا شروع به فعالیت کرده  و با عضویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آنان از مزایای زیادی بهره مند می شوند.

وی، این مزایا  را مستمری بازنشستگی در دوران پیری، مستمری از کارافتادگی كلي ناشی ازكار  و يا از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ، برخورداري  بازماندگان  تحت تكفل بيمه شده متوفي از مستمري  برشمرد .