در مصاحبه با رئيس اداره محيط زيست خاتم ، مناطق حائز اهمیت اکولوژیکی و تحت مدیریت محیط زیست شهرستان خاتم معرفي شد

در مصاحبه با رئيس اداره محيط زيست خاتم ، مناطق حائز اهمیت اکولوژیکی و تحت مدیریت محیط زیست شهرستان خاتم معرفي شدمناطق حائز اهمیت اکولوژیکی و زيست محيطي و منحصر بفرد شهرستان خاتم را  "فتح الله حيدري " رئيس اداره محيط زيست خاتم اينچنين معرفي نموند.

Ø       پناهگاه حیات وحش بوروییه :

این منطقه وسعت بالغ بر 80 هزار هکتار واقع در غرب و جنوب غرب هرات  و در حد فاصل شهر هرات و روستاهای توتک ، کرخنگان و چنارناز و خوانسار واقع شده است واز لحاظ توپوگرافی دارای زیستگاههای کوهستانی ، تپه ماهوری و دشتی بوده و فون غنی از حیات وحش از قبیل: کل و بز ، قوچ و میش ، جبیر ، گراز ، گرگ ، روباه ، شغال و گونه های مختلف پرندگان و مراتع ارزشمند را دارا می باشد .

Ø       منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع باغ شادی :

         وسعت مناطق جنگلی شهرستان خاتم بالغ بر 64 هزارهکتار می باشد . منطقه جنگلی باغ شادی و جنگلهای پیرامون آن با وسعت بالغ بر 37 هزار هکتار  تنها بیوم جنگل طبیعی در استان یزد به عنوان منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع تحت مدیریت محیط زیست می باشد . به دلیل وجود پایه های ژنتیکی ارزشمند درختان کهنسال بنه و بادام کوهی ، کیکم و ارژن و تنوع پوشش گیاهی و حیات جانوری به عنوان یکی از ذخایر ارزشمند طبیعی در استان کویری یزد جایگاه ویژه ای دارد. همچنین از لحاظ جایگاه کشوری در پروژه حفاظت از اکوسیستمهای کوهستانی زاگرس به عنوان یکی از شاخص های زاگرس و سایتهای برگزیده در این پروژه انتخاب شده است .

         در این منطقه عرصه ای به وسعت 200 هکتار به عنوان مرکز تحقیقات گوزن زرد ایرانی فنس کشی شده است و تعدادی گوزن زرد از دشت ناز ساری به این منطقه منتقل شده است که در این محدوده اقدام به زاد و ولد نموده اند .

         همچنین به عنوان تنها زیستگاه خرس قهوه ای استان مورد حمایت و حفاظت قرار دارد .

Ø      منطقه قره تپه و مرکز تحقیقات هوبره ایران :

         با وسعت بالغ بر 80 هزار هکتار در شرق هرات واقع شده است .بر اساس جمیع نظرات متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی منحصر به فرد ترین زیستگاه هوبره کشور می باشد. علاوه بر آن گونه های ارزشمند و دارای اهمیت ملی و بین المللی نظیر گور خر ایرانی ، آهو ، جبیر و گربه های وحشی و همچنین پرندگانی نظیر زاغ بور در این منطقه زیست می کنند .

Ø                   مرکز تحقیقات هوبره ایران :

         از سال 1381 به عنوان اولین و تنها مرکز تحقیقات هوبره در کشور راه اندازی شده است ومطالعات مشترکی با مرکز ملی تحقیقات حیات وحش کشور عربستان NWRC دارد.

         برای اولین بار موفق به تکثیر هوبره در شرایط آزمایشگاهی شده است و تا کنون ضمن معرفی هوبره شهرستان به مجامع علمی دنیا در قالب مقالات علمی به دستاوردهای ارزشمندی در خصوص این گونه دست یافته است.

         در کشور ما به عنوان یک پرنده حمایت شده مورد حفاظت قرار دارد.

         از نظر جهانی و بین المللی به عنوان یک گونه آسیب پذیر در فهرست سرخ RED LIST  اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و محیط زیست قرار دارد.

         مشمول قوانین SITICEسایتیس

         از 20 کشور دنیا 15 کشور این گونه ارزشمند را ازدست داده اند.