در مراسمي نمادين دهها اصل نهال غرس شد

در مراسمي نمادين دهها اصل نهال غرس شدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : با حضور محمد علي شاه حسيني فرماندار و مسئولين شهرستان در مراسمي نمادين دهها اصل نهال غرس شد به مناسبت هفته منابع طبيعي ضمن غرس نهال بر پاسداشت، نگهداري از منابع طبيعي و ترويج فرهنگ نگهداري از محيط زيست تاكيد شد در اين مراسم اعلام شد در شهرستان خاتم بيش از 60 هزار هكتار جنگل وجود دارد