شناسه : 351212

در مراسمي با حضور معاون سياسي و امنيتي ،فرماندار و مسؤلين شهرستان خاتم از خدمات ابراهيمي نسب تقدير و آقاي نصرت ا... قانع به عنوان بخشدارمروست منصوب شد .


غلامحسين دشتي معاون سياسي و امنيتي استانداردر ابتداي اين مراسم تصريح كرد انقلاب اسلامي ايران الهام بخش نهضت اسلامي در جهان است و شجاعت و خود باوري مسلمانان و شناسانده شدن ماهيت پوچ و بيهوده غرب بزرگترين دستاورد اين انقلاب است . وي افزود: مردم ولايت مدار ايران اسلامي ولايت مطلقه فقيه را از اركان اصلي انقلاب اسلامي مي دانند و به بركت وجود رهبري مقام عظمي ولايت حضرت آيت ا... خامنه اي   (مدظله العالي ) و آگاهي و بصيرت ملت بزرگ ايران و هوشياري مسئؤلين فضاي ايران اسلامي هم اكنون فضايي معنوي است و بايد بكوشيم اين فضا را حفظ نمائيم . ايشان با اشاره به بيداري ملتهاي مسلمان و بخصوص كشورهاي مسلمان منطقه اظهار داشت اين بيداري اسلامي از بركات انقلاب اسلامي و الگو از انقلاب مردم ايران در سال 57 مي باشد و اميدواريم با درايت و رهبري مقام عظمي ولايت مسلمانان جهان به اهداف متعالي خود دست يابند . دشتي با اشاره به نزديك شدن به 14 و 15 خرداد به ميثاق مجدد مردم با امام راحل ( ره ) و آرمانهاي نظام اسلامي ايران تأكيد نمودند . معاون سياسي و امنيتي استاندار در پايان با اشاره به خدمات و تلاشهاي چند ساله آقاي ابراهيمي نسب در تصدي مسئؤليت بخشداري مروست از وي تقدير و تشكر نموده و براي آقاي قانع بخشدار مروست آرزوي موفقيت نمود . سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در ادامه ضمن عرض خير مقدم تصريح كرد: ايران اسلامي به بركت خون شهيدان و رهبري حكيمانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و تلاش شبانه روزي مسئؤلين اجرايي امروز با قدرت و شجاعت ايستاده و هر روز پله هاي ترقي راطي مي نمايد. وي با اشاره به اقدامات انجام شده در چندين سال اخير در شهرستان خاتم افزود: همه مردم و مسئولين خود مستحضرند كه الحمدا... طي دو الي سه سال اخير اقدامات بسيارخوبي در شهرستان و بخش مروست انجام شده است از جمله شروع عمليات   گاز رساني به بخش مروست ، اصلاح و ساخت جاده هاي ارتباطي ، ساخت سالن هاي ورزشي ، مسكن مهر ،آغاز   عمليات اجرائي سد مروست و... كه همه در سايه تلاش و كوشش مسئؤلين و توجه ويژه استاندار محترم به اين منطقه بوده است و انشاا... طي سالهاي آينده شهرستان خاتم به لحاظ موقعيت و پتانسيلهاي موجود به شهرستاني توسعه يافته تبديل خواهد شد . وي در ادامه از خدمات سيد محمد ابراهيمي نسب در خدمت به مردم و منطقه محروم مروست تقدير و تشكر نموده و براي نصرت ا... قانع بخشدار جديد آرزوي موفقيت نمود . در ادامه آقاي ابراهيمي نسب نيز گزارشي از عملكرد چند ساله خود ارائه نمود . در پايان دشتي معاون سياسي امنيتياستاندار حكم آقاي قانع را به ايشان اهداء و از خدمات آقاي ابراهيمي نسب با اهداء لوح تقدير از طرف استاندار محترم تقدير شد .  

غلامحسين دشتي معاون سياسي و امنيتي استانداردر ابتداي اين مراسم تصريح كرد انقلاب اسلامي ايران الهام بخش نهضت اسلامي در جهان است و شجاعت و خود باوري مسلمانان و شناسانده شدن ماهيت پوچ و بيهوده غرب بزرگترين دستاورد اين انقلاب است .

وي افزود: مردم ولايت مدار ايران اسلامي ولايت مطلقه فقيه را از اركان اصلي انقلاب اسلامي مي دانند و به بركت وجود رهبري مقام عظمي ولايت حضرت آيت ا... خامنه اي  (مدظله العالي ) و آگاهي و بصيرت ملت بزرگ ايران و هوشياري مسئؤلين فضاي ايران اسلامي هم اكنون فضايي معنوي است و بايد بكوشيم اين فضا را حفظ نمائيم .

ايشان با اشاره به بيداري ملتهاي مسلمان و بخصوص كشورهاي مسلمان منطقه اظهار داشت اين بيداري اسلامي از بركات انقلاب اسلامي و الگو از انقلاب مردم ايران در سال 57 مي باشد و اميدواريم با درايت و رهبري مقام عظمي ولايت مسلمانان جهان به اهداف متعالي خود دست يابند .

دشتي با اشاره به نزديك شدن به 14 و 15 خرداد به ميثاق مجدد مردم با امام راحل ( ره ) و آرمانهاي نظام اسلامي ايران تأكيد نمودند .

معاون سياسي و امنيتي استاندار در پايان با اشاره به خدمات و تلاشهاي چند ساله آقاي ابراهيمي نسب در تصدي مسئؤليت بخشداري مروست از وي تقدير و تشكر نموده و براي آقاي قانع بخشدار مروست آرزوي موفقيت نمود .

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در ادامه ضمن عرض خير مقدم تصريح كرد: ايران اسلامي به بركت خون شهيدان و رهبري حكيمانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و تلاش شبانه روزي مسئؤلين اجرايي امروز با قدرت و شجاعت ايستاده و هر روز پله هاي ترقي راطي مي نمايد.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده در چندين سال اخير در شهرستان خاتم افزود: همه مردم و مسئولين خود مستحضرند كه الحمدا... طي دو الي سه سال اخير اقدامات بسيارخوبي در شهرستان و بخش مروست انجام شده است از جمله شروع عمليات  گاز رساني به بخش مروست ، اصلاح و ساخت جاده هاي ارتباطي ، ساخت سالن هاي ورزشي ، مسكن مهر ،آغاز  عمليات اجرائي سد مروست و... كه همه در سايه تلاش و كوشش مسئؤلين و توجه ويژه استاندار محترم به اين منطقه بوده است و انشاا... طي سالهاي آينده شهرستان خاتم به لحاظ موقعيت و پتانسيلهاي موجود به شهرستاني توسعه يافته تبديل خواهد شد .

وي در ادامه از خدمات سيد محمد ابراهيمي نسب در خدمت به مردم و منطقه محروم مروست تقدير و تشكر نموده و براي نصرت ا... قانع بخشدار جديد آرزوي موفقيت نمود .

در ادامه آقاي ابراهيمي نسب نيز گزارشي از عملكرد چند ساله خود ارائه نمود .

در پايان دشتي معاون سياسي امنيتياستاندار حكم آقاي قانع را به ايشان اهداء و از خدمات آقاي ابراهيمي نسب با اهداء لوح تقدير از طرف استاندار محترم تقدير شد .

 

آدرس کوتاه :