در صورت اختصاص آب مورد نياز، عمليات اجرائي سه كارخانه كاشي بزودي در شهرك جديد صنعتي آغاز خواهد شد

در صورت اختصاص آب مورد نياز، عمليات اجرائي سه كارخانه كاشي بزودي در شهرك جديد صنعتي آغاز خواهد شد


فرماندار خاتم در جلسه شوراي سياستگذاري صنعت و معدن شهرستان :

 

امامي در ادامه افزود با پي گيريهاي انجام شده 50 هكتار زمين در هرات و 25 هكتار در مروست به ناحيه  صنعتي اختصاص داده شده وبدون هيچ مشكلي به تمامي سرمايه گزاران زمين مورد نياز واگذار خواهد شد وسرمايه گزاراني نيز كه تاكنون زمين دريافت و هيچگونه اقدامي انجام نداده اند خلع يد خواهند شد .

فرماندار به احداث كارخانه ساختمان صنعتي اشاره و اظهار داشت سال گذشته 25 هزار متر  زمين به شركت سروين سازه جهت احداث كارخانه ساختمان صنعتي واگذار شد و عمليات تسطيح اين زمين به پايان رسيده و در صورت اخذ تسهيلات از بانك ملي بزودي عمليات اجرائي احداث اين كارخانه نيز شروع خواهد شد اگر چه تاكنون بسياري از لوازم و قطعات مورد نياز توسط اين شركت خريداري شده است .

وي در ادامه اظهار داشت كارخانه آسفالت و كارخانه بتون آماده توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي و بدون دريافت هيچگونه تسهيلاتي به بهره برداري رسيده  و خواهد رسيد و انشا ا... در صورت اختصاص آب و ايجاد چند كارخانه سنگين صنعتي زمينه احداث كارخانجات كوچك و وابسته نيز فراهم خواهد شد .

فرماندار همچنين  اظهار داشت عمليات گاز رساني به شهركهاي صنعتي نيز انشاالله در سال آينده انجام و اعتبار مورد نظر نيز از محل اعتبارات استاني و شهرستاني  اختصاص داده خواهد شد و سرمايه گذاران محترم هيچ نگراني به لحاظ تاسيسات زير بنايي اين مناطق نداشته باشند .

محمد مهدي زارع مدير كل صنايع و معادن استان نيز در ادامه تصريح كرد تمامي مسئولين محترم استان از جمله استاندار محترم به جد از ايجاد صنايع در مناطق محروم بخصوص شهرستان خاتم حمايت كرده و خواهند كرد و مسئولين ذيربط كوتاهي نخواهند كرد و اين منطقه شرايط خاص خود  را دارد و همه عزيزان عضو اين جلسه بايد توان خود را در جهت ايجاد صنايع در شهرستان خاتم بكار گيرند و قدرلحظات و مسئوليتهايمان را بدانيم و در جهت هر گونه خدمتي به مردم تلاش كنيم .

 وي در ادامه  افزود سرمايه گذاران محترم هيچگونه نگراني در مورد تسهيلات و مجوز و امور جانبي نداشته باشند و الحمد الله مشكل آب نيز طي يك هفته مرتفع خواهد شد و آب منطقه اي قول مساعد جهت تأمين و صدور مجوز آب را داده است و در خصوص دريافت تسهيلات بايد 30 % كا را انجام تا انشاء الله براي اخذ تسهيلات معرفي شويد .

 در پايان جلسه مقرر شد آب منطقه اي نسبت به تأمين آب صنايع شهر ستان طي يك هفته اقدام نموده و در خصوص آب پتروشيمي نيز بررسي ها و مساعدت هاي  لازم انجام گيرد .

ضمناً در خصوص اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران مقرر شد از طريق بانك صنعت و معدن استان و با معرفي اداره كل صنايع و معادن استان مساعدت گردد .

فرماندار شهرستان در پايان از مساعدتهاي استاندار محترم و پيگيريهاي جدي ايشان و معاونين محترمشان در اين زمينه تشكر و اظهار اميدواري كرد در صورت راه اندازي اين كارخانجات هزار شغل مستقيم و حداقل سه هزار شغل غير مستقيم ايجاد مي گردد