در سومین روز از بزرگداشت هفته مقام معلم مراسم نمادین زنگ سپاس با حضور مسئولین و مدیر آموزش وپرورش خاتم در دبیرستان پسرانه امام خميني اين شهرستان نواخته شد

در سومین روز از بزرگداشت هفته مقام معلم مراسم نمادین زنگ سپاس با حضور مسئولین و مدیر آموزش وپرورش خاتم در دبیرستان پسرانه امام خميني اين شهرستان نواخته شد


زنگ سپاس ازمعلم درخاتم طنين انداز شد

 در سومین روز از بزرگداشت هفته مقام معلم  مراسم نمادین زنگ سپاس با حضور مسئولین و مدیر آموزش وپرورش خاتم در دبیرستان پسرانه امام خميني اين شهرستان نواخته شد دراين آئين زيبا که با تلاوت آيات نور واجراي حاملين قرآن وگارد پرچم آغاز شد زنگ سپاس از معلم توسط امام جمعه ونماينده ولي فقيه  ،معاون فرماندار وفرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه خاتم نواخته شد.

حجه الاسلام محمدرضائي امام جمعه شهر هرات دراين مراسم با تبريک هفته مقام معلم از زحمات وانجام رسالت مهم وسنگين اين قشر زحمتکش قدرداني نمود. همچنين نورالديني مدير آموزش وپرورش خاتم دراين مراسم با تشکر از حضور مسئولين وتبريک روز معلم قدرنداني از متوليان فرهنگ وعرصه تعليم وتربيت را قدرداني از علم ودانش عنوان کرد. گفتني است دراين مراسم برنامه هاي متنوع فرهنگي اجراي دکلمه دروصف معلم ،تک خواني وسرود گروهي دانش آموزان مدرسه نمونه دولتي راهنمائي اميرکبير دردبيرستان امام خميني (ره) اجرا ويادوخاطره استادشهيد فرزانه مرتضي مطهري گرامي داشته شد. يادآوري مي گرددقاسم محمودي مدير وکريم نوري مربي تربيتي دبيرستان امام نيز در راستاي اين برنامه فرهنگي باتبريک هفته مقام معلم ازحضور مسئولين تقديرنمودند.