شناسه : 11515189

در روز جهاني پست زاده رحماني به ديدن كاركنان اداره پست خاتم رفت


به مناسبت هفده مهرماه برابر با نهم اكتبر سال 2014 ميلادي، زاده رحماني، فرماندار خاتم به ديدار مسئول اداره پست شهرستان رفت. در اين ديدار صراف صادقي، مسئول اداره پست هرات به تاريخچه پست در شهرستان و همچنين ميزان مبادلات پستي و مسائل و مشكلات پيش رو در اين زمينه اشاره كرد. فرماندار خاتم نيز با اشاره به اينكه ساختمان جديد اداره پست شهرستان در مراحل تكميل نهايي قرار دارد، قول مساعد داد كه جهت تسريع تكميل و آغاز بهره برداري از اين ساختمان با مدير كل پست استان رايزني و مذاكره كند.

به مناسبت هفده مهرماه برابر با نهم اكتبر سال 2014 ميلادي، زاده رحماني، فرماندار خاتم به ديدار مسئول اداره پست شهرستان رفت. در اين ديدار صراف صادقي، مسئول اداره پست هرات به تاريخچه پست در شهرستان و همچنين ميزان مبادلات پستي و مسائل و مشكلات پيش رو در اين زمينه اشاره كرد.

فرماندار خاتم نيز با اشاره به اينكه ساختمان جديد اداره پست شهرستان در مراحل تكميل نهايي قرار دارد، قول مساعد داد كه جهت تسريع تكميل و آغاز بهره برداري از اين ساختمان با مدير كل پست استان رايزني و مذاكره كند.آدرس کوتاه :