در ديدار فرماندار خاتم و نماينده مجلس با وزير صنايع ومعادن بررسي شد : مشكلات گازرساني ، صنايع وسرمايه گذاري درشهرستان خاتم

در ديدار فرماندار خاتم و نماينده مجلس با وزير صنايع ومعادن بررسي شد : مشكلات گازرساني ، صنايع وسرمايه گذاري درشهرستان خاتمسيد ناصرامامي فرماندار شهرستان خاتم در ارتباط با نتايج اين جلسه گفت : در ارتباط با گازرساني نماينده شركت گاز حاضر در جلسه مشكل منابع مالي را مطرح مي كنند كه اينجانب اكيدا بر اجراي مصوبه  سفر اول رئيس جمهور در شهرستان خاتم مبني بر گاز رساني به شهرهاي هرات و مروست تاكيد كردم و نهايتا مقرر شد از منابع استاني تسهيلاتي در اختيار شركت گاز براي شروع پروژه قرار گيرد كه با توجه به اينكه اجراي 60 درصد پروژه تا پايان سال از مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مي باشد و شروع عمليات مورد تاكيد ايشان است راهكاري براي اين امر برداريم كه انشاءا... با هماهنگي استاندار محترم و درصورت تاييد ايشان اقدام مي شود.

امامي همچنين از دستور صريح وزير محترم صنايع در تسريع و حمايت از طرح شركت كاشي و سراميك اورانوس خاتم بر مبناي صورتجلسه كارگروه آمايش استان خبر داد و گفت: اميدوارم بزودي عمليات اجرايي احداث كارخانه آغاز و طلسم عدم وجود صنايع درشهرستان خاتم شكسته شود.

ايشان همچنين از نماينده مردم در مجلس به خاطر هماهنگي در برگزاري اين جلسه تقدير و خواستار استمرار حمايت ايشان از پروژه ها و طرحها ي شهرستان خاتم گرديد تا انشاء ا... به زودي محروميت از اين شهرستان پر پتانسيل استان رخت بربندد.

فرماندار خاتم اضافه كرد: پروژه گاز رساني به شهرهاي هرات و مروست نزديك به 13 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه در زمينه راهكارهاي تامين آن با مهندس پيله ور سرپرست جديد شركت گاز استان هماهنگيهايي داشته ايم كه اميدواريم هرچه سريعتر اين مصوبه مهم سفر كه خواست به حق مردم شهرستان و مورد تاكيد شخص استاندار محبوب مي باشد عملياتي گردد.