در دور سوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد ، وزير راه و ترابري به عنوان نماينده تام لاختيار ايشان به شهرستان خاتم سفر خواهد كرد

در دور سوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد ، وزير راه و ترابري به عنوان نماينده تام لاختيار ايشان به شهرستان خاتم سفر خواهد كردبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در جلسه شوراي اداري اين شهرستان كه با حضور نماينده دفتر رياست جمهوري تشكيل گرديد تصريح كرد وزير محترم راه و ترابري در اين سفر ضمن بازديد از گلزار شهداي هرات و مروست و بازديد از چند پروژه عمراني و افتتاح اتاق عمل بيمارستان در جلسه شوراي اداري شهرستان حضور يافته و مسائل و مشكلات شهرستان را بررسي خواهد كرد در ادامه برنامه جاده هرابرجان توتك افتتاح و جاده هرابرجان – هرات – شهربابك نيز كلنگ زني خواهد شد .

امامي در ادامه افزود جهت رسيدگي به نامه هاي مردمي ستادي در محل فرمانداري مستقر و به شكايات و نامه هاي مردمي رسيدگي خواهد نمود ضمنا معاونين وزرا نيز در ادارات كل استان مستقر و به نامه ها و شكايات مردم رسيدگي خواهند نمود لذا اينجانب از مردم خونگرم شهرستان خاتم مي خواهم در صورت داشتن مسائل و مشكلات لاينحل جهت رسيدگي و بررسي موضوع به ادارات كل مربوطه مراجعه نمايند ضمنا وزير محترم نيز به ده مورد از مسائل و مشكات كلي مردمي از گروهها و قشرههاي مختلف رسيدگي خواهند نمود .