شناسه : 350412
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت سوم

در دور سوم سفرهاي شهرستاني استاندار يزد صبح امروز وارد شهرستان خاتم شد .


استاندار يزد در دور سوم سفرهاي شهرستاني خود صبح امروز سه شنبه 23 فروردين ماه 1390 به اتفاق جمعي از معاونين ، مديران كل استانداري و مديران كل ادارات استان وارد شهرستان خاتم شد و در بدو ورود مورد استقبال فرماندار و جمعي از مسئولين محلي قرار گرفت .
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت سوم

خبرهاي تكميلي به محض دريافت به اطلاع خواهد رسيد .

آدرس کوتاه :