در دور سوم سفرهاي شهرستاني استاندار يزد صبح امروز وارد شهرستان خاتم شد .

در دور سوم سفرهاي شهرستاني استاندار يزد صبح امروز وارد شهرستان خاتم شد .


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت سوم

خبرهاي تكميلي به محض دريافت به اطلاع خواهد رسيد .