در جلسه ستاد انتخابات شهرستان خاتم تمام مقدمات کار برای برگزاری انتخابات با شکوه در شهرستان خاتم فراهم گردیده است .

در جلسه ستاد انتخابات شهرستان خاتم تمام مقدمات کار برای برگزاری انتخابات با شکوه در شهرستان خاتم فراهم گردیده است .جلسه ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان خاتم در محل فرمانداری و به ریاست فرماندار شهرستان خاتم برگزار گردید . در این جلسه که رابطین فناوری شعب اخذ رأی ، بخشداران مرکزی و مروست و مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان حضور داشتند فرماندار شهرستان با تأکید بر توجه دقیق به آموزش در امر انتخابات و همچنین فراهم نمودن امکانات و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات و به خصوص زمینه حضور حداکثری مردم از مسئولین ستاد انتخابات شهرستان خواست تا تمام وظایف محوله را به دقت و توجه و حساسیت خاص پیگیری نمایند در این جلسه مسئولین کمیته ها نیز گزارشی از عملکرد خود را بیان نمودند .