شناسه : 362620
در جلسه اي با حضور فرماندار خاتم ، فلاح زاده مدير كل تعاون و ميراب باشي رئيس سرپرستي صندوق تعاون و هيئت همراه كه در محل فرمانداري تشكيل گرديد مسائل و مشكلات بخش تعاوني هاي شهرستان خاتم بررسي گرديد.

در جلسه اي با حضور فرماندار خاتم ، فلاح زاده مدير كل تعاون و ميراب باشي رئيس سرپرستي صندوق تعاون و هيئت همراه كه در محل فرمانداري تشكيل گرديد مسائل و مشكلات بخش تعاوني هاي شهرستان خاتم بررسي گرديد.


در اين جلسه ابتدا آقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم ضمن عرض خير مقدم تصريح كردشهرستان خاتم يكي از مناطق مستعد استان در زمينه كشاورزي و دامپروري محسوب مي شود و از پتانسليهاي ويژه اي در بخشهاي گردشگري و ايجاد صنايع جانبي برخوردار است
در جلسه اي با حضور فرماندار خاتم ، فلاح زاده مدير كل تعاون و ميراب باشي رئيس سرپرستي صندوق تعاون و هيئت همراه كه در محل فرمانداري تشكيل گرديد مسائل و مشكلات بخش تعاوني هاي شهرستان خاتم بررسي گرديد.

كه متاسفانه تاكنون در بخش صنايع هيچگونه اقدامي نشده و اخيرا" پي گير ايجاد چند كارخانه صنعتي هستم و با مشكلاتي در اين زمينه از قبيل آب و تسهيلات بانكي مواجه مي باشيم كه انشاءا... با همت مسئولين و توجه ويژه استاندار محترم كه هميشه عنايت خاصي به مناطق محروم از جمله شهرستان خاتم داشته اند اين موارد نيز بزودي حل و فصل شود و شاهد راه اندازي اين صنايع باشيم .

در ادامه فرماندار افزودبا عنايت به اصل 144 قانون اساسي و كاهش تصدي گري دولتي و واگذاري امور به بخش خصوصي بهترين راهكار تشكيل و توسعه تعاوني هاست و با اين كارمي توان تمامي مردم را در امر اقتصادو توليد مشاركت داد و سود آن نيز بين آنها تقسيم خواهد شد در شهرستان خاتم متاسفانه تعاوني ها تا بحال موفقيتي نداشته اند كه بيشتر اين مسائل به عملكرد ضعيف اداره تعاون اين شهرستان بر مي گردد كه نتوانسته است در اين زمينه نقش خود را به خوبي ايفا نمايد و در اين جلسه از كليه عزيزان مي خواهم كه راهكارها و پيشنهادات خود را جهت حل و كم كردن مشكلات آنها ارائه و به نتايج خوبي دست پيدا كنيم .

و انشاءا... با تشويق و حمايت مردم بتوانيم آنها را در تشكيل تعاوني ها ترغيب نموده و در بحث توليد و اشتغال نقش خوبي را ايفا نمائيم .

در ادامه آقاي فلاح زاده مدير كل تعاون با اشاره به شعار عدالت محوري دولت نهم و دهم تصريح كرد تلاش همه مسئولين مي بايست در جهت تحقق اين هدف باشد و براي رسيدن به اين عدالت و كم كردن فاصله طبقاتي مهمترين بحث اقتصاد است يعني اگر بخواهيم يك توازن ايجاد شود بايد به اقتصاد پرداخت البته كشور ما درسي سال گذشته بدلايل متعددي از جمله جنگ ، تحريم ها نتوانسته است اصول و برنامه هاي اصل 141 قانون اساسي را پياده كند و از 2 سال گذشته و با دستور مقام معظم رهبري دولت موظف گرديد تا پايان برنامه پنجم يعني تا سال 1393 نسبت به اجراي آن اقدام نمايد و با اجرايي شدن اين اصل شعار عدالت محوري دولت نهم نيز تحقق خواهد يافت و دولت تنها در بحثهاي نظامي و صدا و سيما مستقيما" مديريت خواهد كرد و كارخانجات و صنايع را به بخش خصوصي واگذار مي نمايد و آنچه براي ما تعاوني ها دغدغه ايجاد كرده است اينست كه ، اين تصدي گري به بخش و گروه محدودي واگذار شود و سرمايه داران اين سهام را تصاحب شوند و لذا تاكيد بنده اين است كه با مديريت صحيح و با علوم و فنون جديد اين واگذاري را انجام دهيم و با تشكيل تعاوني ها مردم را در سهام نمودن امور و همچنين اقتصاد شركت دهيم و در زمينه اعتبارات نيز ما تعاوني را حمايت خواهيم كرد.

و طي دو سه ماه آينده صندوق تعاون به بانك توسعه و تعاون تبديل و صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمايه گذاري و بدون حق انشعاب شعبه تبديل خواهد شد و سرمايه اوليه اين بانك 5000 ميليارد ريال مي باشد كه براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون اختصاص خواهد يافت و سهم دولت از سود بانك توسعه و تعاون به صورت بلاعوض به تعاوني ها كمك خواهد شد .

در ادامه آقاي ميراب باشي سرپرست صندوق تعاون استان نيز توضيحاتي در خصوص چگونگي اعطاي تسهيلات به تعاوني ها ارائه نمودند.

و در پايان مسائل و مشكلات تعاوني ها بررسي و مدير كل تعاون به اين مشكلات پاسخ و قول پيگيري و مساعدت دادند.

 

                                                                                                                                                                                       اكبر شمسي

روابط عمومي فرمانداري

 

آدرس کوتاه :