در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي ، رئيس تربيت بدني و دهياران روستاها مشكلات ورزش روستائي بررسي شد

در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي ، رئيس تربيت بدني و دهياران روستاها مشكلات ورزش روستائي بررسي شدوي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به تهاجم فرهنگي و.... تصريح كرد دشمنان نظام پس از شكست در جنگ تحميلي سعي كردند با ترويج فرهنگ شوم غربي و رواج بي بندوباري باعث ايجاد هرج و مرج و ايجاد اختلافات داخلي شوند اما مردم ما باهوشياري اين نقشه هاي شوم آنها را خنثي نموده و امروزه پيشرفتهاي جوانان اين مرز و بوم را در ساير زمينه ها بخصوص در زمينه هاي علمي ،  ورزشي و..  شاهديد كه همه برگرفته از ورزش و الگو از مولاي متقيان حضرت علي ( ع ) ميباشد. لذا بايد در سامندهي ورزش روستاها و رفع كمبودها از هيچ كوششي دريغ نكرده و تمام تلاش خود را در گسترش اين فرهنگ در بين روستائيان به كار گيريم .

در ادامه احمد فلاحتي گزارشي از وضعيت ورزش روستاهاي بخش مركزي ارائه نموده و در پايان مقرر شد كليه مشكلات موجود از جمله بحث احداث زمينهاي فوتبال ، كمبود وسايل ورزشي و ... به ادارات مربوطه جهت اقدام لازم ارسال گردد .

                                                                                        روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم