شناسه : 345232

در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي ، رئيس تربيت بدني و دهياران روستاها مشكلات ورزش روستائي بررسي شد


غلامرضا عطائي بخشدار مركزي شهرستان در اين جلسه با اشاره به اهميت ورزش تصريح كرد سلامتي و شادابي جامعه در گرو داشتن افرادي سالم و شاداب مي باشد و ورزش است كه شادابي وسلامت را براي آنها به ارمغان آورده وباعث رشد وتعالي انسان در ساير زمينه ها ميشود .

وي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به تهاجم فرهنگي و.... تصريح كرد دشمنان نظام پس از شكست در جنگ تحميلي سعي كردند با ترويج فرهنگ شوم غربي و رواج بي بندوباري باعث ايجاد هرج و مرج و ايجاد اختلافات داخلي شوند اما مردم ما باهوشياري اين نقشه هاي شوم آنها را خنثي نموده و امروزه پيشرفتهاي جوانان اين مرز و بوم را در ساير زمينه ها بخصوص در زمينه هاي علمي ،  ورزشي و..  شاهديد كه همه برگرفته از ورزش و الگو از مولاي متقيان حضرت علي ( ع ) ميباشد. لذا بايد در سامندهي ورزش روستاها و رفع كمبودها از هيچ كوششي دريغ نكرده و تمام تلاش خود را در گسترش اين فرهنگ در بين روستائيان به كار گيريم .

در ادامه احمد فلاحتي گزارشي از وضعيت ورزش روستاهاي بخش مركزي ارائه نموده و در پايان مقرر شد كليه مشكلات موجود از جمله بحث احداث زمينهاي فوتبال ، كمبود وسايل ورزشي و ... به ادارات مربوطه جهت اقدام لازم ارسال گردد .

                                                                                        روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :