شناسه : 30754926

در اولین روز از سال 1394 صورت گرفت: بازید زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم از بیمارستان آیت الله خاتمی(ره)، اهدای دسته گل به ایستگاه پرستاری بیمارستان و عیادت از بیماران


بازید زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم از بیمارستان آیت الله خاتمی(ره)، اهدای دسته گل به ایستگاه پرستاری بیمارستان و عیادت از بیماران

آدرس کوتاه :