در اولين روز ايام ا... دهه فجر مراسم رژه موتوري نيروهاي نظامي و انتظامي و ادارات در شهرستان خاتم برگزار شد

در اولين روز ايام ا... دهه فجر مراسم رژه موتوري نيروهاي نظامي و انتظامي و ادارات در شهرستان خاتم برگزار شد 

لازم به ذكر است تمامي خودروها به تصاوير حضرت امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و پرچم جمهوري اسلامي مزين شده بودند .