در اولين روز از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها جلسه كميته حمل و نقل و سوخت شهرستان خاتم برگزار شد

در اولين روز از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها جلسه كميته حمل و نقل و سوخت شهرستان خاتم برگزار شدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در ابتداي اين جلسه با اشاره به قانون هدفمندسازي يارانه ها تصريح كرد همانطور كه مستحضريد اجراي اين قانون بدستور رياست محترم جمهوري رسما آغاز و حاملهاي سوخت شامل بنزين ، گازوئيل ، نفت سفيد ، گاز و .. با قيمتهاي جديد كه توسط ستاد هدفمند سازي يارانه ها ي كشور اعلام گرديد به فروش مي رسد و الحمدا... با توجه به بازديدي كه اينجانب از جايگاههاي عرضه مواد سوختي داشتم مشكل خاصي در شهرستان وجود ندارد اما در همين راستا و با توجه به اينكه طي چند سال گذشته در اين شهرستان افزايش نرخ كرايه نداشته و كرايه ها در مقايسه با شهرستانهاي همجوار پائين بوده بايد نرخ هاي پيشنهادي ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري را مشخص و به كميته حمل و نقل استان و مديركل امور شهري ارائه نمائيم .

امامي در ادامه افزود با اجراي اين قانون شهرستان خاتم به دليل موقعيت جغرافياي و واقع شدن بين استانهاي فارس كرمان و مركز استان يزد  مطمئنا مسافران ناوگان حمل و نقل عمومي به مراتب افزايش خواهد يافت و دولت خدمتگذار در راستاي نوسازي و توسعه اين ناوگان نيز تدابير لازم را انديشيده است و لذا بايد تعداد دستگاههاي مورد نياز شهرستان با توجه به مسيرهاي ارتباطي با مركز استان و شهرستانهاي همجوار را نيز برآورد و ارائه نمائيم تا انشا ا... در آينده با هيچ مشكلي مواجه نگرديم .  

در ادامه اين جلسه ضمن بحث و بررسي و ارائه پيشنهادات نرخهاي پيشنهادي ناوگان حمل ونقل برون شهري و درون شهري مشخص و به مركز استان اعلام و در صورت تصويب بعد از ابلاغ اجراء خواهد شد .

در پايان مديران تعاوني هاي مسافربري و رانندگان اتوبوسهاي برون شهري به همكاري هرچه بيشتر خود در اجراي اين قانون تاكيد نمودند.