در انتخابات شوراها اسلامی 278نفر ثبت نام کرده اند

در انتخابات شوراها اسلامی 278نفر ثبت نام کرده اند


فرماندار خاتم؛

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" با اشاره به اینکه حوزه روستایی این شهرستان گسترده است ،گفت : از مجموع این تعداد ، 188نفر در شوراهای روستایی ثبت نام کرده اند که 12نفر آنها خانم ها هستند .

وی  افزود :در شوراهای شهر نیز در شهر مروست 18نفر که سه نفر خانم در میان آنها دیده می شود و در شهر هرات 2
2 نفر ثبت نام کرده اند .