شناسه : 337232

درسال توليد ملي نمايشگاه صنايع دستي وسوغات محلي درشهرستان خاتم برپا گرديد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ؛ درسال توليد ملي   وحمايت از كار وسرمايه ايراني نمايشگاه صنايع دستي و سوغات محلي به منظور شناسايي و معرفي توانمندي انواع صنايع دستي و سوغات محلي شهرستان خاتم در محل قلعه مروست برگزار شده است. براساس اين گزارش نمايشگاهي از آثار صنايع دستي از جمله توليدات رشته هاي گليم بافي ، سرمه دوزي ،قالي بافي و انواع سوغات محلي اين شهرستان   انواع حلوا ، گنجد، كشمش ، بنه(پسته وحشي) ، قره قورت و كشك   دراين نمايشگاه عرضه مي شود لازم بذكر است:در قلعه ملكي هرات   نيز انواع حيوانات   محلي از جمله خرگوش ، مرغ و خروس ، مرغابي، اسب،شتر و غيره جهت بازديد ميهمانان نوروزي به نمايش گذاشته شده است  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ؛ درسال توليد ملي  وحمايت از كار وسرمايه ايراني نمايشگاه صنايع دستي و سوغات محلي به منظور شناسايي و معرفي توانمندي انواع صنايع دستي و سوغات محلي شهرستان خاتم در محل قلعه مروست برگزار شده است.

براساس اين گزارش نمايشگاهي از آثار صنايع دستي از جمله توليدات رشته هاي گليم بافي ، سرمه دوزي ،قالي بافي و انواع سوغات محلي اين شهرستان  انواع حلوا ، گنجد، كشمش ، بنه(پسته وحشي) ، قره قورت و كشك  دراين نمايشگاه عرضه مي شود

لازم بذكر است:در قلعه ملكي هرات  نيز انواع حيوانات  محلي از جمله خرگوش ، مرغ و خروس ، مرغابي، اسب،شتر و غيره جهت بازديد ميهمانان نوروزي به نمايش گذاشته شده است

 

آدرس کوتاه :