شناسه : 335792
زنگ ايثارومقاومت درمدرسه راهنمائي خاتم الانبياء نواخته شد

درراستاي نكوداشت هفته بسيج :


درآئين نكوداشت هفته بسيج ،باحضور سرپرست فرمانداري،امام جمعه ،فرمانده ناحيه مقاومت وديگر مسئولين شهرستان خاتم زنگ ايثارومقاومت درمدرسه راهنمائي خاتم الانبياء نواخته شد. دراين آئين پس ازاجراي برنامه هاي گاردپرچم ،نيايش وحاملان قرآن ،عطائي فرمانده ناحيه مقاومت خاتم ضمن تبريك هفته بسيج ،درخصوص ماموريت بسيج و فلسفه تشكيل آن نكاتي را بيان نمود.درادامه حجه الاسلام فاطمي بصير امام جمعه هرات ضمن تشكر ازحضور دانش آموزان ومسئولين بااشاره به هفته بسيج گفت: قيام ياران باوفاي امام حسين (ع) در مبارزه با حكام جور و ستمكار يزيد خود تجلي وتبلور روحيه بسيجي است .شما آينده سازان مملكت بايد با درس خواندن  وحضور درتمام عرصه ها درمقابله با توطئه هاي دشمن روحيه بسيجي راحفظ نمائيد . وي حضرت قاسم ،علي اكبر...رانمونه شهداي بسيجي در نبرد بايزيديان معرفي كرد كه باشجاعت وغيرت بسيجي دردفاع ازكيان اسلام جانفشاني نمودند.گفتني است دراين آئين زنگ ايثارومقاومت توسط سرپرست فرمانداري ،امام جمعه وفرمانده ناحيه مقاومت خاتم زده شد وهمزمان دانش آموزان بافرياد رساي خود وطنين مرگ بر آمريكا با آرمان هاي امام (ره) وشهداء تجديد ميثاق نمودند.
زنگ ايثارومقاومت درمدرسه راهنمائي خاتم الانبياء نواخته شد

درآئين نكوداشت هفته بسيج ،باحضور سرپرست فرمانداري،امام جمعه ،فرمانده ناحيه مقاومت وديگر مسئولين شهرستان خاتم زنگ ايثارومقاومت درمدرسه راهنمائي خاتم الانبياء نواخته شد.

دراين آئين پس ازاجراي برنامه هاي گاردپرچم ،نيايش وحاملان قرآن ،عطائي فرمانده ناحيه مقاومت خاتم ضمن تبريك هفته بسيج ،درخصوص ماموريت بسيج و فلسفه تشكيل آن نكاتي را بيان نمود.درادامه حجه الاسلام فاطمي بصير امام جمعه هرات ضمن تشكر ازحضور دانش آموزان ومسئولين بااشاره به هفته بسيج گفت: قيام ياران باوفاي امام حسين (ع) در مبارزه با حكام جور و ستمكار يزيد خود تجلي وتبلور روحيه بسيجي است .شما آينده سازان مملكت بايد با درس خواندن  وحضور درتمام عرصه ها درمقابله با توطئه هاي دشمن روحيه بسيجي راحفظ نمائيد . وي حضرت قاسم ،علي اكبر...رانمونه شهداي بسيجي در نبرد بايزيديان معرفي كرد كه باشجاعت وغيرت بسيجي دردفاع ازكيان اسلام جانفشاني نمودند.گفتني است دراين آئين زنگ ايثارومقاومت توسط سرپرست فرمانداري ،امام جمعه وفرمانده ناحيه مقاومت خاتم زده شد وهمزمان دانش آموزان بافرياد رساي خود وطنين مرگ بر آمريكا با آرمان هاي امام (ره) وشهداء تجديد ميثاق نمودند.

آدرس کوتاه :