شناسه : 343002
درملاقات فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

درخصوص تسریع درروند اجرا سد های هرات ومروست بحث و تبادل نظر گردید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندارخاتم دراین ملاقات با اشاره به پتانسیل های بخش کشاورزی این شهرستان تصریح کرد: نزدیک به 25درصد از منابع آبی استان درشهرستان خاتم می باشد. وی همچنین درخصوص مشکلات کشاورزان درحوزه آب منطقه، خواهان رسیدگی و توجه شد. دراین جلسه همچنین درخصوص تسریع درساخت سد های هرات ومروست بحث و تبادل نظر گردید.  
درملاقات فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندارخاتم دراین ملاقات با اشاره به پتانسیل های بخش کشاورزی این شهرستان تصریح کرد: نزدیک به 25درصد از منابع آبی استان درشهرستان خاتم می باشد.

وی همچنین درخصوص مشکلات کشاورزان درحوزه آب منطقه، خواهان رسیدگی و توجه شد.

دراین جلسه همچنین درخصوص تسریع درساخت سد های هرات ومروست بحث و تبادل نظر گردید.

 

آدرس کوتاه :