شناسه : 1469533
افتخاری دیگر برای شهرستان خاتم

درخشش ورزشکار خاتم در مسابقات کشوری کشتی پهلوانی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم مسابقات جشنواره بازیهای بومی ومحلی در خراسان جنوبی درحالی به پایان رسید که  در مجموع تیمی ، تیم خراسان جنوبی با ۴۳ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت ، تیم  یزد با ۳۳ امتیاز  در جایگاه دوم و  تیم خراسان شمالی با ۳۰ امتیاز  در جایگاه سوم  این مسابقات قرا رگرفتند . در قسمت مسابقات کشتی پهلوانی ابوالفضل محمودی از خاتم عضو تیم یزد به مقام دومی این رشته رسید  که در وزن ۷۵ + عباس رضایی از خراسان جنوبی موفق به مقام اول این مسابقات شد ، ابو الفضل محمودی از  تیم یزد  مقام دوم  این مسابقات را از آن خود کرد و علی ذورقی از سیستان و بلوچستان  در جایگاه سوم قرار گرفت .  
افتخاری دیگر برای شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم مسابقات جشنواره بازیهای بومی ومحلی در خراسان جنوبی درحالی به پایان رسید که  در مجموع تیمی ، تیم خراسان جنوبی با ۴۳ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت ، تیم  یزد با ۳۳ امتیاز  در جایگاه دوم و  تیم خراسان شمالی با ۳۰ امتیاز  در جایگاه سوم  این مسابقات قرا رگرفتند .

در قسمت مسابقات کشتی پهلوانی ابوالفضل محمودی از خاتم عضو تیم یزد به مقام دومی این رشته رسید  که در وزن ۷۵ + عباس رضایی از خراسان جنوبی موفق به مقام اول این مسابقات شد ، ابو الفضل محمودی از  تیم یزد  مقام دوم  این مسابقات را از آن خود کرد و علی ذورقی از سیستان و بلوچستان  در جایگاه سوم قرار گرفت .

 

آدرس کوتاه :