شناسه : 347192
برگ زرینی دیگر بر افتخارات شهرستان؛

درخشش دانش آموزان خاتم در مسابقات فرهنگی هنری استان


سید یحیی نورالدینی رئیس آموزش و پرورش شهرستان خاتم در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم گفت: دانش آموزان محمدعلی دهقان زاده با کسب رتبه اول خوشنویسی خط نستعلیق ،فاطمه کشاورز رتبه اول عکاسی دیجیتال و زهره هاشم آبادی رتبه سوم احکام در مسابقات فرهنگی هنری استان یزد برگ زرینی دیگری بر افتخارات شهرستان افزودند. نورالدینی این پیروزی را به کلیه دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان خاتم تبریک گفت. وی همچنین از اهدای جوایز به این دانش آموزان طی مراسمی خاص در سال تحصیلی آینده خبر داد.  
برگ زرینی دیگر بر افتخارات شهرستان؛

سید یحیی نورالدینی رئیس آموزش و پرورش شهرستان خاتم در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم گفت: دانش آموزان محمدعلی دهقان زاده با کسب رتبه اول خوشنویسی خط نستعلیق ،فاطمه کشاورز رتبه اول عکاسی دیجیتال و زهره هاشم آبادی رتبه سوم احکام در مسابقات فرهنگی هنری استان یزد برگ زرینی دیگری بر افتخارات شهرستان افزودند.

نورالدینی این پیروزی را به کلیه دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان خاتم تبریک گفت.

وی همچنین از اهدای جوایز به این دانش آموزان طی مراسمی خاص در سال تحصیلی آینده خبر داد.

 

آدرس کوتاه :