شناسه : 347732
بررسی سیر مبارزه با بیماری سالک در شهرستان خاتم

درجلسه ای که با حضور مدیران استان و فرماندار خاتم برگزار شد روندسیر بیماری سالک درشهرستان خاتم مورد بررسی ارزیابی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه اعلام شد که خوشبختانه در2سال گذشته روند نزولی ابتلاء بیماری سالک درشهرستان خاتم به گونه ای بوده که در سال 91 از   26مورد بیماری سالک ،   در سه ماهه اول   سال92 به   یک مورد رسیده است.
بررسی سیر مبارزه با بیماری سالک در شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه اعلام شد که خوشبختانه در2سال گذشته روند نزولی ابتلاء بیماری سالک درشهرستان خاتم به گونه ای بوده که در سال 91 از  26مورد بیماری سالک ،  در سه ماهه اول  سال92 به  یک مورد رسیده است.

آدرس کوتاه :