دربازديد سرزده فرماندار از پروژه هاي شهرداري خصوصاً كمربندي شهر هرات مطرح شد : فاز اول بلوار خليج فارس هرات (كمربندي) دهه فجر به بهره برداري مي رسد .

دربازديد سرزده فرماندار از پروژه هاي شهرداري خصوصاً كمربندي شهر هرات مطرح شد : فاز اول بلوار خليج فارس هرات (كمربندي) دهه فجر به بهره برداري مي رسد .ساعت 5/11 روز پنج شنبه مورخ 10/10/88 امامي فرماندار شهرستان خاتم پس از بازديد سرزده صبح همان روز به اتفاق شهردار هرات از پروژه هاي عمراني شهرداري بازديد به عمل آوردند كه در اين بازديد مقرر شد شهرداري ضمن نظارت مستمر و افزايش اقدامات عمراني جهت رفع مشكل كمربندي شهر كه مورد درخواست اهالي است فاز يك آن از خيابان شهيد مطهري تا ميدان پيامبر اعظم به طول 2 كيلومتردر ايام ا... دهه فجر به بهره برداري برساند .