شناسه : 154133310

دبیران تربیت بدنی بخش مروست تجلیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:طی مراسمی از دبیران تربیت بدنی بخش مروست توسط فاضلی فرماندار،فلاحتی بخشدار،محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش،طالبی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان،اعضای شورای شهر وسایرمسولین درمحل خانه بوم گردی خورشید تجلیل شد.


آدرس کوتاه :