شناسه : 340782

دانشگاه پیام نور هرات به صورت فراگیر در مهرماه سالجاری دانشجو ميپذيرد


رئیس دانشگاه پیام نور هرات   از پذیرش دانشجو به صورت فراگیر دررشته های کارشناسی حقوق ،کامپیوتر و جهانگردی در مهرماه سالجاری   خبرداد .   " غلامرضا صادق پناه "رئیس دانشگاه پیام نور هرات   از واجدین شرایط   خواست   از تاریخ 9مهرماه الی 16مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه و یا مراجعه حضوری به دانشگاه پیام نور هرات جهت اخذ دفترچه راهنمای ثبت نام برای مهرماه 1391اقدام کنند وی افزود: داوطلبان با داشتن مدارک مورد نیاز و کسانی دردوره پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند و افرادی که تا 31/6/1392 می توانند مدرک پیش دانشگاهی را ارائه نمایند حق ثبت نام دارند. گفتني است : آدرس پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir می باشد .  

رئیس دانشگاه پیام نور هرات  از پذیرش دانشجو به صورت فراگیر دررشته های کارشناسی حقوق ،کامپیوتر و جهانگردی در مهرماه سالجاری  خبرداد .

 " غلامرضا صادق پناه "رئیس دانشگاه پیام نور هرات  از واجدین شرایط  خواست از تاریخ 9مهرماه الی 16مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه و یا مراجعه حضوری به دانشگاه پیام نور هرات جهت اخذ دفترچه راهنمای ثبت نام برای مهرماه 1391اقدام کنند

وی افزود: داوطلبان با داشتن مدارک مورد نیاز و کسانی دردوره پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند و افرادی که تا 31/6/1392 می توانند مدرک پیش دانشگاهی را ارائه نمایند حق ثبت نام دارند.

گفتني است : آدرس پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir می باشد .

 

آدرس کوتاه :