دانشگاه پيام نور شهر هرات از طريق كنكور سراسري دانشجو مي پذيرد

دانشگاه پيام نور شهر هرات از طريق كنكور سراسري دانشجو مي پذيردبا پيگيرهاي انجام شده دانشگاه پيام نور شهر هرات در رشته هاي كارشناسي مهندسي نرم افزار ، مديريت ايرانگردي و جهانگردي حقوق تعداد 250 نفر دانشجو از طريق آزمون سراسري 90 پذيرش خواهد كرد .

غلامرضا عطائي سرپرست فرمانداري خاتم در اين رابطه افزود خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده توسط مسئولين شهرستان دانشگاه پيام نور شهر هرات از اول مهر ماه سال جاري 250 نفر دانشجو مي پذيرش خواهد كرد كه رشته هاي اعلام شده با توجه به استعداد ها و نياز شهرستان خاتم و شهرستان هاي هم جوار تعيين گرديده است

وي افزود در خصوص مكان و تجهيزات نيز با همكاري آموزش و پرورش يكي از مدارس مركز شهر جهت راه اندازي دانشگاه پيام نور در نظر گرفته شده و با همكاري خوب هيئت موسس تجهيزات مورد نياز نيز تامين و آمادگي كامل جهت را اندازي اين واحد دانشگاهي جلب شده است

عطايي در پايان از كليه ادارات و مسئولين محلي خواست تا با اطلاع رساني كامل مقدمات تشويق و جلب نظر متقاضيان جهت ثبت نام دردانشگاه پيام نور شهرهرات را فراهم سازند تا انشاالله با توسعه مراكز آموزش عالي  زمينه توسعه ارتقاء و جايگاه شهرستان فراهم گردد.