شناسه : 351592
فرماندار خاتم :

خواهران بسيجي با الگو قرار دادن حضرت زهرا (س) مي توانند دربرابر تهاجم فرهنگي غرب مبارزه كنند


فرماندار خاتم به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و گراميداشت مقام زن از پايگاه بسيج خواهران حضرت زينب (س) بازديد كرد .
فرماندار خاتم :

 وي درحاشيه اين بازديد خطاب به خواهران بسيجي خاطر نشان كرد : الگو بودن حضرت فاطمه (س) به خاطر فضائل علمي و عملي او است و اگر مي خواهيم او را الگوي خود قرار دهيم بايد فضائل ايشان را در حوزه هاي علم ، انديشه و شناخت به خوبي بشناسيم .

سيد ناصرامامي تصريح كرد : اگر خواهران بسيجي حضرت زهرا (س) را در همه حوزه هاي علم و زندگي و در صحنه هاي سياسي و اجتماعي الگو خود قرار دهند آن موقع است كه مي توانند در برابر مسائلي مانند تجمل گرايي و تهاجم فرهنگي دشمن بايستند .

وي همچنين گفت : اگر خواستار سربلندي كشور عزيزمان هستيم بايد سعي كنيم كه فرهنگ حاكم برجامعه فرهنگ اسلامي باشد و در راه رسيدن به اين هدف بايد با فرهنگ مهاجم غربي مبارزه كرد.

آدرس کوتاه :