خواستار توجه بیشتر مسئولین در تجهیز مرکز دامپزشکی این شهرستان شد .

خواستار توجه بیشتر مسئولین در تجهیز مرکز دامپزشکی این شهرستان شد .


فرماندار شهرستان خاتم در حاشيه بازديد سر زده از شبكه دامپزشكي شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با بیان اینکه این شهرستان استعداد و پتانسیل خوبی در بخش دام و طیور دارد خواستار توجه وکمک بیشتر مسئولین  در پیگیری و تقویت زیر ساخت ها   دامپزشکی ونیز تجهیز این مرکزشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد علی شاه حسینی" با بیان مطلب فوق تصریح کرد: توجه به بخش دامپزشکی زمینه  امنینت غذائی را فراهم می آورد باید زیر ساخت های مناسب را در این بخش تقویت کرد.