شناسه : 337552
فرماندار شهرستان خاتم در حاشيه بازديد سر زده از شبكه دامپزشكي شهرستان خاتم

خواستار توجه بیشتر مسئولین در تجهیز مرکز دامپزشکی این شهرستان شد .


فرماندار شهرستان خاتم با بیان اینکه این شهرستان استعداد و پتانسیل خوبی در بخش دام و طیور دارد خواستار توجه وکمک بیشتر مسئولین   در پیگیری و تقویت زیر ساخت ها     دامپزشکی ونیز تجهیز این مرکزشد . به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد علی شاه حسینی" با بیان مطلب فوق تصریح کرد: توجه به بخش دامپزشکی زمینه   امنینت غذائی را فراهم می آورد باید زیر ساخت های مناسب را در این بخش تقویت کرد.  
فرماندار شهرستان خاتم در حاشيه بازديد سر زده از شبكه دامپزشكي شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با بیان اینکه این شهرستان استعداد و پتانسیل خوبی در بخش دام و طیور دارد خواستار توجه وکمک بیشتر مسئولین  در پیگیری و تقویت زیر ساخت ها   دامپزشکی ونیز تجهیز این مرکزشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد علی شاه حسینی" با بیان مطلب فوق تصریح کرد: توجه به بخش دامپزشکی زمینه  امنینت غذائی را فراهم می آورد باید زیر ساخت های مناسب را در این بخش تقویت کرد.

 

آدرس کوتاه :