سيد ناصر امامي با بيان اين مطلب تصريح كرد : اين اقدام در قالب برنامه هاي استراتژيك جهت افزايش رفاه و خدمات رساني هر چه مطلوب تر به بيماران بستري و سرپايي ، انجام شده است .

ايشان همچنين خواستار آغاز بكار هر چه سريعتر سه پزشك متخصص بيهوشي ، زنان و زايمان و جراحي در بيمارستان با توجه به توافقات به عمل آمده با دكتر ميرمحمدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گرديد.

رستگارخبرنگارشهرستان خاتم