خروش هزاران نفري مردم خاتم در راهپيمايي 22 بهمن

خروش هزاران نفري مردم خاتم در راهپيمايي 22 بهمنمردم شهرستان خاتم امروز در راهپيمايي جداگانه اي در شهرهاي هرات و مروست و روستاي چاهك ، تركان ، هرابرجان ، چنارناز ، كرخنگان ، و خوانسار با شعار هاي مرگ بر آمريكا ،  مرگ بر اسرائيل ، ما همه سرباز توايم خامنه اي – گوش به فرمان توئيم خامنه اي و مرگ بر فتنه گر و همچنين شعار هايي در حمايت از قيام مردم مصر همبستگي خود را با مسلمانان جهان نشان دادند .

سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم با حضور در راهپيمايي مردم چاهك و هرات طي دو سخنراني جداگانه اي در اين راهپيمائيها به تشريح دستاوردهاي انقلاب و دولت خدمتگذار و تحليل وقايع جاري كشورهاي  اسلامي به خصوص مصر پرداخت