خروش مردم هرات و مروست در حمايت از انقلاب مردم مصر

خروش مردم هرات و مروست در حمايت از انقلاب مردم مصرديروز جمعه پانزدهم بهمن ماه مردم انقلابي و نمازگزاران جمعه شهرهاي هرات و مروست در يك حركت خودجوش و مردمي بعد از برپايي نماز سياسي عبادي جمعه با راهپيمايي باشكوه حمايت قاطع خويش را از مردم مظلوم مصر و ديگر كشورهاي مسلمان اعلام داشتند .

مردم مسلمان هرات و مروست ضمن سردادن شعارهايي چون پينده بادا به جهان حامي مصر قيام مردم مسلمان مصر ، مرگ بر آمريكا ، مرگ بر اسرائيل ، حسني مبارك حاكمي ذليل است ، نوكر آمريكا و اسرائيل است ؛ حمايت قاطع خود را از انقلاب اسلامي و مردمي در مصر و ديگر كشورهاي مسلمان اعلام داشتند .